INFO CENTAR ZA MLADE


INFO CENTAR ZA MLADE MAKARSKA pokrenut je u ožujku 2017. kao sastavni dio projekta koji provodi udruga Ruke za bolju Makarsku, u suradnji sa Savjetovalištem Lanterna i uz financijsku potporu Grada Makarska, a u skladu s ciljevima strateškog dokumenta Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarska za razdoblje od 2016. do 2020.

Info centar za mlade Makarska pruža sustavno informiranje, savjetovanje, podršku i educiranje mladih u svrhu stvaranja preduvjeta za poboljšanje kvalitete života mladih te njihove uspješne uključenosti u život lokalne zajednice.


CILJEVI

- podizanje razine informiranosti, samostalnosti, educiranosti i aktivnosti mladih na lokalnoj razini,
- stvaranje boljih preduvjeta za zapošljavanje mladih,
- smanjivanje rizičnog ponašanja kroz kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
- afirmiranje stvaralaštva mladih i promoviranje primjera dobre prakse djelovanja mladih,
- podizanje razine osviještenosti mladih i ključnih dionika o specifičnim problemima mladih u zajednici,
- poboljšanje međusektorske suradnje dionika važnih za podizanje kvalitete života mladih,
- razvijanje i jačanje neprofitnih medija za mlade.


AKTIVNOSTI

1. Pojedinačno informiranje i savjetovanje o slijedećom temama:

- upisi u srednje škole (organizacija rada škole i školski programi),
- mogućnost korištenja besplatne usluge pomoći u učenju,
- upisi na fakultete,
- studentski smještaj i prehrana,
- pisanje molbe za zapošljavanje, životopisa i motivacijskog pisma,
- usvajanje specifičnih znanja i vještina kroz volontiranje.

2. Skupno informiranje i savjetovanje unutar vlastitog prostora o slijedećim temama:

- promocija aktivnosti lokalnih institucija i organizacija civilnog društva  s ciljem većeg uključivanja mladih u njihov rad,
- mogućnost uključenja mladih u program Erasmus+,
- mogućnost uključenja mladih u program Europske volonterske službe,
- stipendiranje studenata i učenika na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini,
- uključenje mladih osoba s invaliditetom u društvo (školovanje i zapošljavanje),
- zapošljavanje mladih kroz koncept društvenog poduzetništva,
- osmišljavanje i provedba preventivnih programa za mlade.

3. Skupno informiranje i savjetovanje izvan vlastitog prostora (škole, sportski klubovi, kulturno-umjetnička društva) o slijedećim temama:

- mogućnost međusektorske suradnje i umrežavanja organizacija koje rade s mladima,
- programi aktivnosti ljetnih edukacijskih i volonterskih kampova,
- upisi u srednje škole i na fakultete,
- stipendiranje studenata i učenika na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini,
- natječaji za učeničke projekte.

4. Edukativne aktivnosti iz područja medijske pismenosti, projektnog planiranja te organiziranog informiranja i savjetovanja mladih.

5. Ostale aktivnosti:

- prikupljanje brošura i promotivnih materijala vezanih za informiranje i savjetovanje mladih,
- uključivanje volontera u rad info centra i omogućavanje usvajanja specifičnih znanja i vještina,
- organizacijska podrška mladima u predstavljanju njihovog stvaralaštva,
- umrežavanje s ostalim info centrima za mlade na regionalnoj i nacionalnoj razini.


MEĐEKTORSKA SURADNJA I JAVNO-CIVILNO PARTNERSTVO

Lokalni info centar za mlade Makarska pruža tehničku pomoć organizacijama civilnog društva kroz edukaciju, savjetovanje i osmišljavanje zajedničkih sadržaja za mlade.

Prostor u vlasništvu Grada Makarske na adresi Trg Hrpina 1 koristi se kao javni suradnički prostor koji, osim za informiranje i savjetovanje mladih, služi i za održavanje edukativnih radionica, tribina, prezentacija, panel rasprava ali i društvenih događanja kao što su manji koncerti, glazbene slušaonice, izložbe, tematska druženja, i sl.

Lokalni info centar za mlade Makarska prikuplja sve relevantne podatke o institucijama, udrugama, klubovima i društvima koje rade s mladima. Informacije o dosadašnjim, aktualnim i budućim aktivnostima Vaše organizacije možete nam slati na icm.makarska@gmail.com.


KONTAKT